BẢN ĐỒ CỦ CHI

Thông qua bản đồ củ chi chúng ta có thể thấy tính từ năm 2011 – 2020, huyện Cu Chi sẽ chuyển 6.902,15 ha đất nông nghiệp chuyển sang mục…